عرفان آقازاده پنجشنبه 21 مرداد 1395 06:01 ب.ظ نظرات ()
شبیه کسی شده ام

که پشت دود سیگار با خود می گوید

باید ترک کنم

سیگار را

خانه را

زندگی را

و باز پکی دیگرمی زند