تبلیغات
جیگولی - گاهی دلم میگیرد

گاهی دلم میگیرد

گاهـــــــی دلــــــــــــــــــم می گیـرد...

از ادم هایــــــــــــی که در پس نگاه ســــــــــردشان

با لبخند گرمـــــــــــی فریب می دهند!

از کلماتی که چون شــــــــــیرینی افســــــــــانه ها فریب مــــــــــی دهند!

دلــــــــــــــــــم می گیرد...

از سـردی چنـدش اور دستـــــــــــی که دستتــــــــــ را می فشـــــــــارد!!

و نگــــــــاهی که به توســــــــــت و هیــــــــچ وقت تو را نمی بیند!

از دوستــــــــــی که برایتــــــــــ

هــــــــــــــــــدیــه

دو بـــــــــــال برای پــــــــــــریدن می اورد...

وبعــــــــــد...

پــــــــــــرواز را با منفورتــــــــــرین کلمــــــــــاتــ دنیا معنــــــــا می کند!!!

دلــــــــــــــــــم می گیرد از چـــشم امیــــــــد داشتنم به هوسبازانــی که تــرانــــــــه

عشـــــــــق می خواننـد!!

ایـــــن همه هیچــــــــــ...

گاهیـــــــــ حتــــــــــــی

از خــودم هــم دلـــــــــــــــــــم میگیرد...!

دلتــــــــــ که گرفتــه باشـــــــــــد...

شـــــــادتــرین اهنگـها روضه خوانـــی می کنند!

شــلوغتـرین مکانــها،تنـــهاییتــــــــــ را به رُخت می کشنــــــــد...

وشــــــــادترین روزها،بـرای تو غمگین تـــــرین روزهــــاست!!

دلتـــــــ که گرفتــــــــه باشــــــــد...

نقض مـــی شود همـه قانـــــــــون هــــــــا

دل کجـــــــا... قانــــــــون کجـــــــا

مدتهــــــــــا طـــــــول می کشـــــد خــــــــــــــــــاطرههای رنگـــارنگــــــــ!!

می گــــــــذاری تـــــــار شود این خـــــــــــــــــاطره ها...

امـــــــــــا یک خوابــــــــ ناغـافل،گرد و خـــــــــاک تمام خــــــــــــــــــاطره ها را می گیـــــرد!!!

میـشـود مثـــــل روز اول!

میـشود خــــــــــــــــاطره های نابـــــــ...

زخمهـــــــا تـــــازه میشــــــود بـــــــــــاز

[ پنجشنبه 21 مرداد 1395 ] [ 06:05 ب.ظ ] [ Erfwnm ]


  • قیمت سکه
  • n تبادل لینک هوشمند با سایت پرشیا موب