عرفان آقازاده شنبه 29 آبان 1395 10:22 ق.ظ نظرات ()
جسارت می خواهد؛ نزدیک شدن به افکار دختری، که روز ها… مردانه با زندگی می جنگد اما شب ها… بالشش از هق هق های دخترانه خیس است