عرفان آقازاده پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:09 ب.ظ نظرات ()

طولانی ترین کباب جهان در سیخی 111 متری در شهر گوان جو تهیه شد.

آشپزها برای تهیه این کباب، 450 کیلوگرم گوشت را در هفت ساعت به سیخ کشیدند. رکورد قبلی طولانی ترین کباب (1088 متر) جهان در اختیار آشپزهای ژاپنی بود.

 

کباب 111 متری رکورد جهانی را شکست (عکس)